Tekst invoeren door te volgen

Ibland tänds inte meddelande-LED:en. Vad beror det på?

Meddelande-LED:ens beteende har förändrats i HTC:s Android 4.4.2 (KitKat)-uppdatering. Om du har uppdaterat din HTC-telefon till denna version, kommer meddelande-LED:en att visa ett blinkande grönt sken när det finns väntande meddelanden och skärmen är avstängd.

För att kontrollera och se till att det inte finns något maskinvaruproblem med meddelande-LED:en, använd programmet HTC Guide. Om detta program inte är förinstallerat på telefonen kan du hämta det från Google Play Store.

  1. Öppna programmet HTC Guide.
  2. Tryck på Support > Telefonhälsa (Diagnostik).
  3. Tryck på Maskinvarudiagnostik > LED-test.
  4. Tryck på Starta.
  5. Kontrollera om meddelande-LED:en blinkar omväxlande grönt och orange. Om den gör det innebär det att LED:en fungerar som den ska.
Ett annat sätt är att använda HTC diagnostikverktyget som kan nås via programmet Telefon. På Telefon-knappsatsen anger du *#*#3424#*#* (*#*#DIAG#*#*).
0 mensen vonden dit bruikbaar