Uw bibliotheek beheren

Mieszkam w gorącym/ciepłym klimacie. Czy będzie to miało wpływ na baterię?

Wysoka temperatura otoczenia może być przyczyną szybszego nagrzewania się telefonu do niebezpiecznej temperatury roboczej. Nie należy pozostawiać telefonu na dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Jeśli telefon nagrzeje się i trzymanie go zacznie sprawiać dyskomfort, wyłącz telefon i poczekaj, aż ostygnie przed jego ponownym użyciem.
0 mensen vonden dit bruikbaar