Mediabestanden synchroniseren tussen de HTC Flyer en de multimedia-toepassing op de computer

Jak zapisać klatkę z klipu zarejestrowanego w trybie Aparat Zoe?

  1. Otwórz aplikację Galeria.
  2. Na ekranie głównym przesuń palcem do karty Albumy.
  3. Stuknij kafelek, aby otworzyć album.
  4. Po znalezieniu żądanego klipu stuknij go w celu wyświetlenia na pełnym ekranie. Klipy zarejestrowane w trybie Aparat Zoe można rozpoznać po ikonie na miniaturze.
  5. Stuknij ikonę , aby rozwinąć wykonaną serię zdjęć. Wybierz klatkę, którą chcesz zapisać, a następnie stuknij opcję Zapisz ujęcie.
0 mensen vonden dit bruikbaar