Het volume aanpassen

Dlaczego nie otrzymuję wiadomości tekstowych od kontaktów korzystających z telefonu iPhone?

Jeśli kontakty zostały niedawno przeniesione z telefonu iPhone na telefon HTC, osoby te mogą nadal kontaktować się za pomocą usługi iMessage, a nie wiadomości SMS lub MMS.
Aby móc odbierać wiadomości tekstowe od tych kontaktów na telefonie HTC, musisz wyłączyć usługę iMessage w ustawieniach iPhone. Jeśli korzystasz też z innych urządzeń Apple, musisz wyłączyć usługę iMessage również w nich.

Możesz też przejść na swój profil obsługi Apple w sieci Web i wyrejestrować telefon iPhone oraz inne urządzenia Apple.

0 mensen vonden dit bruikbaar