Beginscherm

W jaki sposób ustawić domyślną aplikację wiadomości SMS?

Jeśli na telefonie zainstalowana zostanie więcej niż jedna aplikacja wiadomości SMS, można ustawić, która z nich ma być używana do wysyłania i odbierania wiadomości SMS. W menu Ustawienia, w pozycji Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij kolejno pozycje Więcej > Domyślna aplikacja wiadomości SMS, a następnie wybierz aplikację.

Aby ustawić jako domyślną aplikację firmy HTC, stuknij pozycję Wiadomości. Za pomocą aplikacji Wiadomości można wysyłać i odbierać wiadomości SMS oraz MMS, a także korzystać z funkcji Wiadomości grupowe (o ile jest ona obsługiwana przez urządzenie i operatora sieci komórkowej).

0 mensen vonden dit bruikbaar