De HTC EVO 3D opnieuw instellen

De HTC EVO 3D opnieuw instellen

Als je je HTC EVO 3D weggeeft of de HTC EVO 3D heeft een probleem dat je niet kunt oplossen, kun je de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel harde reset genoemd).

Waarschuwing: Al je gegevens en aangepaste instellingen worden definitief verwijderd, evenals alle applicaties die je hebt gedownload en geïnstalleerd. Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die je wilt bewaren voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.

Via instellingen de fabrieksgegevens herstellen

  1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
  2. Tik op Opslag > Terugzetten op fabrieksinstellingen.
  3. Tik op Telefoon resetten en vervolgens op Alles wissen.

Fabrieksgegevens herstellen met de hardware-knoppen

Als je de HTC EVO 3D niet kunt inschakelen of de instellingen niet kunt openen, kun je de fabrieksinstellingen nog altijd terugzetten met de hardwareknoppen op de HTC EVO 3D.

  1. Verwijder de batterij, wacht een paar seconden en plaats de batterij terug.
  2. Houd de knop VOLUME OMLAAG ingedrukt en houd vervolgens de AAN/UIT-knop ingedrukt.
  3. Wacht tot het scherm met de drie Android-afbeeldingen verschijnt en laat vervolgens de toetsen AAN/UIT EN VOLUME OMLAAG los.
  4. Druk op VOLUME OMLAAG om FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN te kiezen en druk vervolgens op AAN/UIT.
0 mensen vonden dit bruikbaar