Geluidsinstellingen wijzigen

Geluidsinstellingen wijzigen

Wisselen tussen stil, trillen en normale modi

Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Om terug te keren van de stille naar de normale modus, drukt u op de knop VOLUME OMHOOG.
 • Om terug te keren van de modus trillen naar de normale modus, drukt u op de knop VOLUME OMHOOG.
 • Druk in het beginscherm op en tik op Instellingen > Geluid > Geluidsprofiel.

Een geluid afspelen bij het kiezen van onderdelen op het scherm

 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Geluid.
 3. Schakel het selectievakje Touch-geluiden in of uit.

Het belvolume automatisch verlagen

Uw HTC EVO 3D heeft een optie beltoon uitschakelen die automatisch het volume van de beltoon verlaagt als u hem verplaatst of oppakt.
 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Geluid.
 3. Selecteer of wis het keuzevakje Beltoon zachter bij oppakken telefoon.

De HTC EVO 3D luider laten bellen in uw zak of tas

Om te voorkomen dat u binnenkomende gesprekken mist als uw HTC EVO 3D in uw zak of tas zit, kunt u hem instellen zodat het volume langzaam luider wordt en de telefoon gaat trillen bij een binnenkomend gesprek.
 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Geluid.
 3. Schakel het selectievakje Zakmodus in of uit.

Automatisch naar luidspreker schakelen

Wanneer u in gesprek bent kunt u eenvoudig overschakelen op de luidspreker door de HTC EVO 3D om te keren.
 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Geluid.
 3. Schakel het selectievakje Omkeren voor luidspreker in of uit.
0 mensen vonden dit bruikbaar