Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of de verbinding verbreken

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of de verbinding verbreken

De verbinding met een Bluetooth-apparaat verbreken

  1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
  2. Tik op Bluetooth. Het Bluetooth scherm verschijnt.
  3. Tik in het vak Gepaarde-apparaten op de naam van het apparaat waarmee u de verbinding wilt verbreken.
  4. Tik op OK.
Opmerking: Tik op de naam van het apparaat om de verbinding te herstellen.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

  1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
  2. Tik op Bluetooth. Het Bluetooth scherm verschijnt.
  3. Tik in het vak Gepaarde-apparaten op naast het apparaat waarmee u de verbinding wilt verbreken.
  4. Tik op Koppeling ongedaan maken.
0 mensen vonden dit bruikbaar