Een nieuwe contactpersoon toevoegen

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

  1. Tik op het tabblad Contacten op .
  2. Tik in het veld Naam en typ de naam van de contactpersoon.
    Tip: Tik op als u de voor-, midden- en achternaam van de contactpersoon gescheiden wilt invoeren. Afhankelijk van het type contact kunt u mogelijk ook een voorvoegsel (zoals Dr.) of een achtervoegsel (Jr of Sr) toevoegen.
  3. Selecteer het Contacttype. Dit bepaalt met welke account het contact wordt gesynchroniseerd.
  4. Typ de contactgegevens in de betreffende velden.
  5. Tik op Opslaan.
0 mensen vonden dit bruikbaar