AAN DE SLAG
De HTC EVO 3D met scènes personaliseren
AAN DE SLAG

De HTC EVO 3D met scènes personaliseren

De HTC EVO 3D wordt meerdere telefoons in één als je scènes gebruikt. Scènes zijn gepersonaliseerde indelingen voor het beginscherm die je snel kunt toepassen. Door tussen scènes te wisselen, verander je de HTC EVO 3D in een oogwenk in de ideale weekend-telefoon, reistelefoon, werktelefoon of speeltelefoon.
Opmerking: Telkens wanneer je iets aan het beginscherm toevoegt of wijzigt slaat de HTC EVO 3D de wijzigingen automatisch op in de geselecteerde scène.

Een standaardscene gebruiken

Uw HTC EVO 3D is reeds voorzien van een aantal standaardscenes, elk ingesteld met een andere achtergrond en een reeks widgets die verschillende momenten in uw leven voorstellen. U kunt een scene kiezen die geschikt is voor werken, spelen, reizen, of uw sociale leven.
 1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm Aanpassen te openen.
 2. Tik op het tabblad Scherm op Scene.
 3. Schuif met uw vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste scene te selecteren.
 4. Tik op Toepassen.

Een nieuwe scene maken

Bij het maken van een scene begint u met een leeg beginscherm.
 1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm Aanpassen te openen.
 2. Tik op het tabblad Scherm op Scene.
 3. Druk op en vervolgens op Nieuw.
 4. Voer een naam in voor de scene en tik op Gereed.
 5. Personaliseer de scene door widgets en andere elementen toe te voegen, de indeling van het beginscherm aan te passen, en de skin of de achtergrond te veranderen. Alle veranderingen worden automatisch in deze scene opgeslagen.

Een scene hernoemen

 1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm Aanpassen te openen.
 2. Tik op het tabblad Scherm op Scene.
 3. Schuif met uw vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste scene te hernoemen.
 4. Houd een miniatuur van een scene ingedrukt en tik op Naam wijzigen.
 5. Voer een nieuwe naam voor de scene in.
 6. Tik op Gereed.

Scenes verwijderen

 1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm Aanpassen te openen.
 2. Tik op het tabblad Scherm op Scene.
 3. Druk op en tik vervolgens op Verwijderen.
 4. Schuif met uw vinger van rechts naar links over het scherm om door scenes te bladeren en tik op een of meer scenes die u wilt verwijderen.
 5. Tik op Verwijderen.
 
mensen vonden dit bruikbaar
398
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-evo-3d
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS