Het volume aanpassen

Het volume aanpassen

Het belvolume aanpassen

  • Druk op de VOLUME-knoppen om het volume in te stellen. Het venster Belvolume met de volumeniveaus wordt op het scherm weergegeven.
  • Wanneer het laagste volumeniveau voor de beltoon is ingesteld (stille modus), drukt u een keer op de knop VOLUME OMLAAG om de trilstand in te stellen. Het pictogram voor de trilstand verschijnt in de statusbalk.
  • Druk in de trilmodus op VOLUME OMHOOG om over te gaan naar de stille modus. Het pictogram voor dempen wordt in de statusbalk weergegeven.

Het volume van de luidspreker voor telefoongesprekken aanpassen

Druk tijdens een telefoongesprek op de knop VOLUME OMHOOG of VOLUME OMLAAG.

Het mediavolume instellen

Druk tijdens het afspelen van muziek of video op de knoppen VOLUME OMHOOG of VOLUME OMLAAG aan de zijkant van de telefoon om het mediavolume op het gewenste niveau in te stellen. Het venster Mediavolume met de volumeniveaus verschijnt.
0 mensen vonden dit bruikbaar