Instellingen & Services
Foto's en video's synchroniseren
Instellingen & Services

Akému typu prostredia sa treba pri umiestnení alebo používaní telefónu vyhnúť?

Telefón sa nesmie umiestňovať do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné články, pece alebo iné produkty (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo. Pri používaní telefónu sa tiež vyhýbajte vlhkým miestam.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
398
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-evo-3d
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS