Alle nummers en afspeellijsten synchroniseren

Žijem v teplom/vlhkom podnebí, bude to mať vplyv na batériu?

Horúce prostredie môže spôsobiť, že telefón rýchlejšie dosiahne nebezpečné prevádzkové teploty. Nenechávajte dlho telefón na priamom slnečnom svetle. Ak je už telefón horúci a nepríjemný na dotyk, vypnite ho a pred opätovným použitím počkajte, kým vychladne.
0 mensen vonden dit bruikbaar