De details van een locatie controleren

Môžem si prevziať a použiť aplikáciu TV na mojom telefóne HTC?

Áno, ak ste si zakúpili HTC Mini+ na používanie s telefónom HTC. Ak v telefóne nie je zabudovaný infračervený snímač, môžete spárovať HTC Mini+ s telefónom a používať HTC Mini+ ako diaľkové ovládanie TV.

Pozrite používateľskú príručku k HTC Mini+, kde nájdete pokyny na prevzatie a inštaláciu aplikácie TV do svojho telefónu.

0 mensen vonden dit bruikbaar