Naar een videowinkel in een ander land gaan

Ako prijmem alebo zablokujem skupinové správy MMS?

Skupinové správy MMS sú ako skupinová konverzácia, pri ktorej sa môžu príjemcovia zapojiť do rozhovoru, ktorý ste začali. Odpovede sú tiež usporiadané do jednej konverzácie.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť skupinové správy MMS, v aplikácii Správy klepnite na > Nastavenie > Multimediálne správy (MMS) a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie položky Skupinové správy.
0 mensen vonden dit bruikbaar