Een foto maken

Ako povolím vývojárske možnosti

Ak chcete vyvíjať aplikácie pre svoj telefón, môžete povoliť vývojárske možnosti cez Nastavenie.
  1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku Informácie > Informácie o softvéri.
  2. Klepnite na položku Viac.
  3. Šesťkrát klepnite na položku Číslo zostavenia. Uvidíte hlásenie Teraz ste vývojár.

Keď sa vrátite na obrazovku Nastavenie, uvidíte nastavenie Možnosti pre vývojáro.

0 mensen vonden dit bruikbaar