APPS EN OPTIES
Schakelen tussen 3D en 2D
APPS EN OPTIES

Obrazovka sa neotáča?

Ak sa obrazovka neotáča, keď otočíte telefón nabok, najprv sa uistite, či je zvolená možnosť Automaticky otáčať obrazovku v položke Nastavenie > Zobrazenie a gestá. Ak je už možnosť Automaticky otáčať obrazovku zvolená, skúste prekalibrovať obrazovku, ak orientácia obrazovky nezodpovedá správne spôsobu, akým držíte telefón.
  1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku Zobrazenie a gestá.
  2. Klepnite na Kalibrácia G-senzora.
  3. Položte telefón na rovný povrch a potom klepnite na Kalibrovať.
  4. Po rekalibračnom procese klepnite na OK.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
398
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-evo-3d
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS