Een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen

Prečo je nastavenie HTC BoomSound sivé?

HTC BoomSound je vždy zapnuté a nie je možné to vypnúť, keď používate reproduktory telefónu. Keď sú pripojené káblové slúchadlá, môžete zapnúť alebo vypnúť HTC BoomSound.
0 mensen vonden dit bruikbaar