Werken met Snel instellen

Môžem stále používať HTC BlinkFeed, aj keď som off-line?

Áno. Keď nemáte pripojenie k internetu, HTC BlinkFeed zobrazuje obsah z vyrovnávacej pamäte.

Prejdite na nastavenie HTC BlinkFeed a klepnutím na položku Čítanie správ off-line nastavte, či chcete do vyrovnávacej pamäte na čítanie v režime off-line ukladať len text alebo celé články.

0 mensen vonden dit bruikbaar