Wisselen tussen onlangs geopende applicaties

Čo je plán automatického obnovenia panela HTC BlinkFeed?

Panel HTC BlinkFeed môžete obnoviť kedy&koľvek ručne potiahnutím obrazovky nadol. Ak chcete, aby sa kanály obnovovali automaticky, toto sú prípady, kedy panel HTC BlinkFeed automaticky obnovuje obsah:
  • Ak je na telefóne zapnutá funkcia Wi‍-Fi, panel HTC BlinkFeed obnovuje obsah každú hodinu.

    Keď je telefón pripojený na nabíjanie a je pripojená sieť Wi‍-Fi, panel HTC BlinkFeed sa obnovuje každých pätnásť minút.

  • Ak nastavíte panel HTC BlinkFeed na automatické obnovenie pomocou mobilného dátového pripojenia alebo Wi‍-Fi, obsah bude obnovený každé dve hodiny, keď telefón používa dátové pripojenie.
  • Niektoré kanály z aplikácií, ako je napríklad Kalendár, sa môžu objaviť iba raz za deň.

Prvá aktualizácia nových pridaných kanálov môže trvať niekoľko minút.

0 mensen vonden dit bruikbaar