Instellingen & Services
De telefoon herstarten of de fabrieksinstellingen terugzetten
Instellingen & Services

De telefoon herstarten of de fabrieksinstellingen terugzetten

Als de telefoon traag wordt of niet meer reageert, kunt u proberen de telefoon te herstarten om te zien of dat helpt. Mocht er een blijvend probleem met de telefoon zijn dat u niet kunt oplossen, is het laatste redmiddel het terugzetten van de fabrieksinstellingen.

De telefoon herstarten (zachte reset)

Als de telefoon trager is dan gewoonlijk, een toepassing niet op de juiste manier werkt, of de telefoon niet meer reageert, kunt u proberen om de telefoon te herstarten om te zien of dat het probleem oplost.

Herstart de telefoon door deze uit en weer in te schakelen. Als het ingedrukt houden van de AAN/UIT-knop geen effect heeft, verwijdert u de batterij, wacht een paar tellen, plaats de batterij terug en schakel de telefoon in.

Fabrieksinstellingen terugzetten (harde reset)

Als u uw telefoon weggeeft of er is een probleem dat u niet kunt oplossen, kunt u de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel harde reset genoemd). De telefoon keert hiermee terug naar de staat waarin hij zich bevond toen u hem voor het eerst hebt aangezet.

Opmerking: Het terugzetten van de fabrieksinstellingen verwijdert niet de gegevens en bestanden van de microSD-kaart in de telefoon.
Het terugzetten van de fabrieksinstellingen is niet iets dat u zomaar even moet doen. Al uw gegevens en aangepaste instellingen worden definitief verwijderd, evenals alle toepassingen die u hebt gedownload en geïnstalleerd. Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die u wilt bewaren voordat u de fabrieksinstellingen terugzet.

Via instellingen de fabrieksgegevens herstellen

De handigste manier om de fabrieksinstellingen terug te zetten is via de telefooninstellingen.

  1. Druk in het begin scherm op MENU en tik op Instellingen.
  2. Schuif omlaag over het scherm en tik op Privacy > Fabrieksgegevens herstellen.
  3. Tik in het scherm Fabrieksgegevens herstellen op Telefoon resetten en tik op Alles wissen.

Fabrieksgegevens herstellen met de telefoonknoppen

Als u de telefoon niet kunt inschakelen of u hebt geen toegang tot de telefooninstellingen, kunt u de fabrieksgegevens ook met de knoppen op de telefoon herstellen.

  1. Als de telefoon is uitgeschakeld, houdt u de toets VOLUME OMLAAG ingedrukt, en drukt u kort op de AAN/UIT-toets.
  2. Wacht tot het scherm met de 3 Android-afbeeldingen verschijnt en laat vervolgens de toets VOLUME OMLAAG los.
  3. Druk op VOLUME OMLAAG om OPSLAG WISSEN te kiezen en druk vervolgens op AAN/UIT.
  4. Druk op VOLUME OMHOOG om het herstellen van de fabrieksinstellingen te starten.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
312
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-desire
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS