Gegevens ontvangen met Bluetooth

Gegevens ontvangen met Bluetooth

Uw apparaat kan met Bluetooth een groot aantal bestandstypen ontvangen, zoals foto's, muziek, en documenten zoals PDF's. De eerste keer dat u informatie uitwisselt tussen uw telefoon en een ander apparaat, moet u een code invoeren of bevestigen. Daarna zijn uw telefoon en het andere apparaat gekoppeld en hoeft u voortaan geen code meer in te voeren om informatie uit te wisselen.

Om bestanden van een ander apparaat te ontvangen, moet uw telefoon een SD-kaart bevatten.
 1. Druk in het begin scherm op MENU en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen.
 2. Als het keuzevakje the Bluetooth niet is geselecteerd, moet u dit selecteren om Bluetooth in te schakelen.
 3. Tik in het keuzevakje Zichtbaar maken.
 4. Zend vanaf het verzendende apparaat een of meer bestanden naar uw telefoon. Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het verzenden van informatie via Bluetooth.
 5. Geef als daarom wordt gevraagd dezelfde code op zowel uw telefoon als het andere apparaat op, of bevestig de automatisch gegenereerde code. Op uw telefoon verschijnt een aanvraag voor Bluetooth-verificatie.
 6. Als u in de toekomst automatisch bestanden wilt ontvangen van het zendende apparaat, selecteert u het keuzevakje Toestel altijd vertrouwen.
 7. Tik op OK.
 8. Als uw telefoon een bericht ontvangt over een aanvraag voor bestandsoverdracht, schuift u omlaag in het meldingenscherm en tikt u op Accepteren.
 9. Nadat een bestand is overgebracht, verschijnt een melding. Om het bestand direct te openen, schuift u omlaag over het meldingenvenster en tikt u op het betreffende bericht. Als u een ontvangen bestand opent, is wat daarna gebeurt van het bestandstype afhankelijk:
  • Mediabestanden en documenten worden gewoonlijk rechtstreeks in een compatibele toepassing geopend. Als u bijvoorbeeld een muzieknummer opent, wordt dit in de toepassing Muziek afgespeeld.
  • Selecteer voor een vCalendar-bestand in welke agenda u de gebeurtenis wilt opslaan en tik op Importeren. De vCalendar wordt aan de gebeurtenissen in uw Agenda toegevoegd.
  • Als uw geheugenkaart meerdere vCard-contactbestanden bevat, kunt u kiezen om er een, meerdere, of alle contacten naar uw lijst met contactpersonen te importeren.

De map Bluetooth ontvangen aan het beginscherm toevoegen

U kunt een map aan het beginscherm toevoegen dat alle bestanden toont welke u met Bluetooth hebt ontvangen.

 1. Tik in het beginscherm op .
 2. Tik in het scherm Toevoegen aan Begin op Map > Bluetooth ontvangen.
 3. Houd het pictogram voor de map Bluetooth ontvangen ingedrukt en sleep dit naar de gewenste positie in het beginscherm.
Tik op het pictogram van de map om de inhoud te bekijken. Tik op de naam van een bestand om dit te openen.
0 mensen vonden dit bruikbaar