Instellingen & Services
Gegevens verzenden met Bluetooth
Instellingen & Services

Gegevens verzenden met Bluetooth

U kunt Bluetooth gebruiken om informatie te verzenden van uw telefoon naar een ander Bluetooth-apparaat zoals een telefoon of notebookcomputer. De eerste keer dat u informatie uitwisselt tussen uw telefoon en een ander apparaat, moet u een code invoeren of bevestigen. Daarna zijn uw telefoon en het andere apparaat gekoppeld en hoeft u voortaan geen code meer in te voeren om informatie uit te wisselen.

U kunt de volgende soorten informatie verzenden, afhankelijk van het apparaat waarheen u zendt:

 • Foto's en video
 • Afspraken in de agenda
 • Contacten
 • Audiobestanden
 1. Stel het ontvangende apparaat in de ontdekbare modus in. Mogelijk moet u ook "Uitstraling ontvangen" of "Bestanden ontvangen" instellen. Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het ontvangen van informatie via Bluetooth.
 2. Open op de telefoon de toepassing die de informatie of het bestand bevat dat u wilt verzenden. Als u bijvoorbeeld een foto wilt verzenden, drukt u op BEGIN en tikt u vervolgens op > Foto's.
 3. Ga als volgt te werk voor het type onderdeel dat u wilt verzenden:
  • Foto of video (in Camera). Nadat u een foto hebt gemaakt, tikt u op het voorbeeldscherm op de knop Delen en vervolgens op Bluetooth.
  • Foto's en video's (in Foto's). Tik op het tabblad Albums op een album. Tik op de knop Delen , tik op Bluetooth, selecteer de onderdelen die u wilt delen en tik op Volgende.
  • Agendagebeurtenis. Houd in de dagweergave, weekweergave of agendaweergave de afspraak of gebeurtenis ingedrukt en tik op vCalendar delen > Bluetooth.
  • Contacten. Houd in het tabblad Allen van Mensen de contactpersoon ingedrukt en tik op Contact verzenden als vCard. Tik op het pijltje omlaag en selecteer Bluetooth in de lijst die verschijnt.
  • Muzieknummer. Terwijl het nummer wordt getoond in het scherm Afspelen drukt u op MENU en tikt u op Delen > Bluetooth.
  • Spraakopname. Tik in het scherm Spraakopname op de knop Delen en vervolgens op Bluetooth.
 4. Tik op Ja als u gevraagd wordt om Bluetooth in te schakelen.
 5. Tik op de naam van het ontvangende apparaat.
 6. Accepteer de verbinding op het ontvangende apparaat als daarom wordt gevraagd en typ dezelfde code op de telefoon en op het andere apparaat, of bevestig de automatisch gegenereerde code.
 7. Accepteer het bestand op het ontvangende apparaat.

De plek waar de informatie wordt opgeslagen, is afhankelijk van het type informatie en van het ontvangende apparaat:

 • Als u een afspraak of gebeurtenis uit de agenda of een contactpersoon verstuurt, wordt deze gewoonlijk direct opgeslagen in de bijbehorende toepassing op het ontvangende apparaat. Als u bijvoorbeeld een gebeurtenis uit de agenda naar een compatibele telefoon stuurt, verschijnt deze gebeurtenis in de agenda op die telefoon.
 • Als u een ander type bestand naar een Windows-computer stuurt, wordt dit gewoonlijk opgeslagen in de Bluetooth-map in uw map met persoonlijke documenten. Onder Windows XP kan dat pad zijn: Onder Windows XP kan het pad zijn: C:\Documents and Settings\[uw gebruikersnaam]\My Documents\Bluetooth Exchange. Onder Windows Vista kan het pad zijn: C:\Users\[uw gebruikersnaam]\Documenten.
 • Als u een bestand naar een ander apparaat stuurt, kan de opslaglocatie afhankelijk zijn van het bestandstype. Als u bijvoorbeeld een afbeelding naar een andere mobiele telefoon stuurt, kan deze worden opgeslagen in een map "Afbeeldingen".
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
312
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-desire
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS