Instellingen & Services
Meer synchronisatieopties instellen
Instellingen & Services

Meer synchronisatieopties instellen

Met HTC Sync kunt u een groot aantal opties instellen, zoals een synchronisatieschema, kiezen hoe u conflicten oplost als dezelfde items op zowel de telefoon als de computer worden aangetroffen, enzovoort.

 1. Controleer op uw computer of het pictogram voor HTC Sync rechtsonder in het scherm groen is. Dat houdt in dat uw telefoon met HTC Sync is verbonden.
 2. Als HTC Sync niet is geopend, dubbelklikt u op het groene pictogram van HTC Sync om het te openen.
 3. Klik op Sync Manager > Instellingen.
 4. Klik in de wizard Synchronisatie-instellingen op Handmatige instellingen.
 5. Klik links in het dialoogvenster op het type instelling dat u wilt wijzigen en maak een keuze in de beschikbare opties rechts. U kunt onder andere de volgende instellingen wijzigen:
  De map Contacten of Agenda waarmee u synchroniseert Wijzig dit alleen als u in Outlook persoonlijke mappen hebt gemaakt die u met een persoonlijke map wilt synchroniseren. Klik links in het dialoogvenster op Contacten of Agenda, klik op de knop Eigenschappen en selecteer de persoonlijke map waarmee u wilt synchroniseren.
  Agenda-items voor synchronisatie Selecteer het aantal dagen voor agenda-items die u wilt synchroniseren. Klik op Agenda links in het dialoogvenster, klik op Eigenschappen, en stel het aantal dagen in onder Datumbereik.
  Conflictbeleid In gevallen waar dezelfde contacten en/of agenda-items op zowel uw telefoon als uw computer aanwezig zijn, kiest u welke gegevens u wilt bewaren als een conflict optreedt.
  Wanneer synchroniseren Klik op Automatisch synchroniseren links in het dialoogvenster. Kies vervolgens of u handmatig wilt synchroniseren, automatisch synchroniseren telkens wanneer u de telefoon met de computer verbindt, of volgens een vast schema synchroniseren.
 6. Klik op Toepassen om de synchronisatieopties op te slaan en klik op OK.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
312
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-desire
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS