Over Berichten

Over Berichten

Met de toepassing Berichten kunt u SMS- en MMS-berichten verzenden naar andere mobiele telefoons.

Druk om het postbak met berichten te openen op BEGIN en tik op > Berichten. Als de lijst met berichten niet op het scherm past, kunt u met uw vinger over het scherm of over de optische trackball omlaag schuiven om meer berichten te bekijken.
  1. Vette tekst geeft ongelezen berichten in de thread aan.
  2. Tik hier om het bericht of de conversatie te openen.
U kunt uw berichten ook op het begin scherm bekijken met de widget Berichten. Als de widget daar nog niet staat, kunt u deze toevoegen door de aanwijzingen in Het beginscherm met widgets personaliseren te volgen.

Meldingen voor nieuwe berichten

Afhankelijk van de meldingsinstellingen speelt de telefoon een beltoon af of geeft het bericht kort weer in de statusbalk wanneer u een nieuw e-mailbericht ontvangt. In de statusbalk verschijnt een pictogram voor een nieuw bericht .
  1. Druk op de statusbalk en schuif deze omlaag om het meldingenvenster te openen.
  2. Tik op het nieuwe bericht om dit te openen en lezen. Zie voor informatie over het lezen en beantwoorden van berichten SMS- en MMS-berichten bekijken en beantwoorden
Zie voor het wijzigen van de melding voor nieuwe berichten Instellingen voor SMS- en MMS-berichten aanpassen.
0 mensen vonden dit bruikbaar