Het schermtoetsenbord gebruiken

Het schermtoetsenbord gebruiken

Als u een programma start of een veld selecteert waarin tekst of cijfers nodig zijn, komt het schermtoetsenbord beschikbaar.

Een toetsenbordindeling kiezen

U kunt uit verschillende indelingen van het toetsenbord kiezen die aan uw stijl van typen voldoen.

  1. Tik op het schermtoetsenbord op .
  2. Tik op Toetsenbordtypen en selecteer de indeling die u wilt gebruiken. Kies uit de volgende opties:
    QWERTY Deze indeling komt overeen met die van een computertoetsenbord. Dit is de standaardinstelling.
    Toetsenblok van telefoon Deze indeling komt overeen met het traditionele telefoontoetsenblok.
    Compacte QWERTY Deze indeling heeft twee letters op elke toets. De toetsen zijn iets groter dan bij de indeling Volledige QWERTY.

Tekst invoeren

Gebruik de volgende toetsen bij het invoeren van tekst met het schermtoetsenbord:
Houd toetsen met grijze tekens langs de bovenrand ingedrukt om nummers, symbolen of letters met accenten te typen. Het grijze teken op de toets is het teken dat wordt ingevoegd als u de toets ingedrukt houdt. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.
Dit is de Shift-toets. Tik hierop om een hoofdletter in te voeren. De volgende letter die u typt, is een hoofdletter. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.
Tik om naar het numerieke- en symbooltoetsenbord om te schakelen.
Dit is de Enter-toets. Tik hierop voor een nieuwe regel.
Dit is de Backspace-toets. Tik hierop om het vorige teken te verwijderen.
Tik hierop om het schermtoetsenbord te verbergen.
Tik hierop om het menu Touchinvoerinstellingen te openen om het toetsenbordtype te wijzigen, de voorspellende modus van het QWERTY-toetsenbord in of uit te schakelen, en andere invoerinstellingen aan te passen.
Tik hierop om te schakelen tussen de voorspellende modi multiklikken en XT9 als u de indeling Compacte QWERTY of het telefoontoetsenblok gebruikt. Zie voor meer informatie Woorden moet voorspellende tekst invoeren.

Naar een liggend schermtoetsenbord wisselen

Bij het invoeren van tekst kunt u kiezen om het schermtoetsenbord in de liggende stand te gebruiken.

Opmerking:
  • Het keuzevakje Stand in Thuis > MENU > Instellingen > Geluiden en weergave moet zijn geselecteerd om de schermstand automatisch te laten veranderen.
  • Niet alle toepassingen ondersteunen het liggende toetsenbord.
Draai de telefoon op zijn kant zodat u een groter toetsenbord krijgt waarop u gemakkelijk met beide duimen kunt typen.
0 mensen vonden dit bruikbaar