AAN DE SLAG
Het volume aanpassen
AAN DE SLAG

Het volume aanpassen

Wanneer u het belvolume aanpast, wordt het volume van het belsignaal aangepast. Het aanpassen van het mediavolume heeft invloed op het volume van geluidsmeldingen en de weergave van muziek en video.

Het belvolume aanpassen

Opmerking: Om de telefoon snel in de stille modus of trilmodus te schakelen, houdt u de AAN/UIT-knop ingedrukt en tikt u op Stille modus of Trilmodu in het optiemenu.
 • Druk op de knoppen VOLUME OMHOOG of VOLUME OMLAAG aan de zijkant van de telefoon om het belvolume op het gewenste niveau in te stellen. Het venster Ringer volume (Belvolume) met de volumeniveaus verschijnt.
 • Wanneer het laagste volumeniveau voor de beltoon is ingesteld (stille modus), drukt u één keer op de knop VOLUME OMLAAG om de trilstand in te stellen. De telefoon trilt. verschijnt in de statusbalk.
 • Druk in de trilmodus op VOLUME OMHOOG om naar de stille modus te schakelen. verschijnt in de statusbalk.

Het mediavolume instellen

 • Druk tijdens het afspelen van muziek of video op de knoppen VOLUME OMHOOG of VOLUME OMLAAG aan de zijkant van de telefoon om het mediavolume op het gewenste niveau in te stellen. Het venster Mediavolume met de volumeniveaus verschijnt.
 • U kunt het mediavolume ook aanpassen in het scherm Instellingen.
  1. Druk in het begin scherm op MENU en tik op Instellingen > Geluiden en weergave > Mediavolume.
  2. Wanneer het venster Mediavolume verschijnt, schuift u de schuifregelaar naar links om het volume te verlagen of naar rechts om het volume te verhogen.
  3. Tik op OKom het venster te sluiten.
 
mensen vonden dit bruikbaar
312
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-desire
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS