AAN DE SLAG
De optische trackball gebruiken in combinatie met het aanraakscherm
AAN DE SLAG

De optische trackball gebruiken in combinatie met het aanraakscherm

Behalve vingerbewegingen voor het bedienen van het aanraakscherm kunt u ook de optische trackbal gebruiken om het aanraakscherm van de telefoon te beïnvloeden.

Plaats uw vinger eerst op de optische trackball (zodat deze volledig is bedekt) en verplaats uw vinger over de optische trackball.

Naar een uitgebreid beginscherm gaan

Om naar het uitgebreide beginscherm rechts te gaan, schuift u uw vinger naar rechts. Schuif uw vinger naar links om naar het uitgebreide beginscherm links te gaan.

Een item op het scherm selecteren

Bij de meeste schermen schuift u uw vinger naar links, rechts, omhoog of omlaag, afhankelijk van de richting waarin u wilt gaan. Als u bijvoorbeeld een item boven wilt selecteren (markeren), schuift u uw vinger naar boven. Druk op de optische trackball om het item te openen.

Een tab selecteren

Voor schermen met tabs onderin schuift u uw vinger naar links of rechts om naar een tab te gaan.

De aanwijzer verplaatsen bij het invoeren van tekst

Om in een woord een teken vooruit of terug te gaan, bedekt u de optische trackball volledig met uw vinger en schuift u deze naar links of rechts. Schuif uw vinger omhoog of omlaag om tussen tekstregels te navigeren.

Een koppeling op een webpagina selecteren

  1. Schuif uw vinger omlaag om naar de volgende koppeling in een webpagina te gaan.
  2. Als u een koppeling hebt geselecteerd, drukt u op de optische trackball om de koppeling te openen.
 
mensen vonden dit bruikbaar
312
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-desire
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS