Wi‑Fi

Wi-Fi

Om Wi-Fi op je toestel te kunnen gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "‍hotspot"‍.
Opmerking: De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-signaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-signaal doorheen moet.

Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op de Wi-Fi Aan/Uit-schakelaar om Wi-Fi in te schakelen.
 3. Tik op Wi-Fi.

  De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.

  Opmerking: Indien het gewenste draadloze netwerk niet in de lijst voorkomt, tik je op > Netwerk toevoegen om het handmatig toe te voegen.
 4. Tik op het gewenste Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken. Als het een beveiligd netwerk is, wordt je verzocht de aanmeldgegevens of het wachtwoord voor dit netwerk in te voeren.
 5. Tik op Verbinden. Het Wi-Fi pictogram verschijnt op de statusbalk als verbinding is gemaakt.

De volgende keer dat de HTC Desire X verbinding maakt met een eerder gebruikt beveiligd draadloos netwerk, wordt je niet opnieuw om de sleutel of andere beveiligingsinformatie gevraagd.

Via WPS verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Als je een Wi-Fi router met Wi-Fi Protected Setup (WPS) gebruikt, kun je de HTC Desire X eenvoudig verbinden.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op de Wi-Fi Aan/Uit-schakelaar om Wi-Fi in te schakelen.
 3. Tik op Wi-Fi.
 4. Tik op > WPS Push en druk op de WPS-knop op je Wi-Fi router.
  Opmerking: Om de Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-methode te gebruiken, tik je op > WPS-PIN Invoer.

De verbinding met het huidige draadloze netwerk verbreken

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op Wi-Fi.
 3. Je kunt:
  • Tik op het draadloze netwerk waarmee de HTC Desire X is verbonden en tik op Verbinding verbreken.
  • Als je de instellingen voor dit netwerk wilt verwijderen, houd je de netwerknaam ingedrukt en tik je op Netwerk vergeten.

Verbinding maken met een ander Wi-Fi-netwerk

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op Wi-Fi. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
  Opmerking: Tik als je handmatig beschikbare Wi-Fi netwerken wilt zoeken op > Scannen.
 3. Tik op een Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken.

Automatisch aanmelden bij een openbaar Wi-Fi-netwerk (WISPr)

Je kunt de HTC Desire X instellen om automatisch aan te melden bij een openbaar Wi-Fi-netwerk dat je regelmatig gebruikt. Dit bespaart je de moeite om de webverificatie van de Wi-Fi-provider te doorlopen telkens wanneer je verbinding maakt met diens Wi-Fi-netwerk. Hiervoor hoef je alleen maar je aanmeldgegevens toe toe voegen aan de instellingen WISPr ( Aanbieder roaming draadloos internet).
Belangrijk: Het toegangspunt van het Wi-Fi-netwerk moet het WISPr web portal ondersteunen. Neem voor details contact op met de Wi-Fi-provider.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op Wi-Fi.
 3. Tik op > Geavanceerd.
 4. Selecteer onder WISPr-instellingen de optie Automatisch aanmelden.
 5. Tik op Instellingen WISPr account > Voeg een nieuwe account toe.
 6. Tik op elk onderdeel op het scherm om de naam van de service provider, je aanmeldnaam (met de volledige domeinnaam) en het wachtword in te voeren.
 7. Tik op > Opslaan
 8. Schakel Wi-Fi in en maak verbinding met het openbare Wi-Fi-netwerk.
Tip:
 • Als je toegang hebt tot meerdere openbare Wi-Fi-netwerken kun je maximaal vijf sets aanmeldgegevens toevoegen aan de lijst met WISPr-accounts.
 • Houd in de lijst WISPr-accounts een account ingedrukt om deze te verwijderen of bewerken.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met EAP-TLS-beveiliging

Belangrijk: Je moet een netwerkcertificaat op de HTC Desire X installeren voordat je een verbinding kunt maken met een Wi-Fi-netwerk met het EAP-TLS-verificatieprotocol. Je netwerkbeheerder kan je deze informatie geven.
 1. Sla het certificaat op in de basismap van de geheugenkaart.
 2. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Beveiliging.
 3. Tik op Installeren vanaf SD-kaart.
 4. Selecteer het netwerkcertificaat dat nodig is om het EAP-TLS-netwerk te bereiken.
 5. Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk.
0 mensen vonden dit bruikbaar