Een nieuwe skin toepassen

Een nieuwe skin toepassen

Personaliseer meer dan alleen het beginscherm door een nieuwe skin toe te passen. Skins geven een ander uiterlijk aan de meeste schermknoppen, applicatievensters, optiemenu's en andere onderdelen.
  1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Aanpassen.
  2. Tik op het tabblad Scherm op Skin.
  3. Schuif met je vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste skin te selecteren.
  4. Tik op Toepassen.
0 mensen vonden dit bruikbaar