Een foto maken

Een foto maken

  1. Open Camera in het vergrendelscherm of het beginscherm.
  2. Richt gewoon de camera op wat je wilt fotograferen. De camera stelt automatisch scherp en blijft scherpstellen terwijl je beweegt.
  3. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .
    Tip: Je kunt ook op een willekeurige plek op het scherm tikken om een foto te maken (zorg er voor dat Tik om de foto te maken is geselecteerd in > Camera opties).
0 mensen vonden dit bruikbaar