Geheugenkaart

Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor opslag van foto's, video en muziek.

De geheugenkaart plaatsen

  1. Verwijder de achterkant.
  2. Plaats de microSD-kaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht en schuif de SD-kaart in de SD-kaart slot totdat deze vastklikt.

De geheugenkaart ontkoppelen

Als u de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de HTC Desire X is ingeschakeld moet u de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat u de bestanden op de geheugenkaart beschadigt.
  1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
  2. Tik op Opslagruimte > De geheugenkaart ontkoppelen.

De geheugenkaart verwijderen

  1. Verwijder de achterkant.
  2. Druk de geheugenkaart naar binnen om hem uit zijn sleuf te verwijderen.
  3. Trek de geheugenkaart uit de sleuf.
0 mensen vonden dit bruikbaar