Instellingen & Services
Geluidsinstellingen wijzigen
Instellingen & Services

Geluidsinstellingen wijzigen

Wisselen tussen stil, trillen en normale modi

Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Om terug te keren van de stille naar de normale modus, drukt u op de knop Volume omhoog.
 • Om terug te keren van de modus trillen naar de normale modus, drukt u op de knop Volume omhoog.
 • Druk in het startscherm op en tik op Instellingen > Geluid > Geluidsprofiel.
  Tip: Voeg de widget Profiel aan het startscherm toe zodat u snel tussen modi kunt wisselen.

Hoorbare selectie in- of uitschakelen

U kunt een geluid laten klinken als u onderdelen op het scherm selecteert.
 1. Druk in het startscherm op en tik op Instellingen.
 2. Tik op Geluid.
 3. Selecteer het keuzevakje Hoorbare selectie.

Het belvolume automatisch verlagen

Uw telefoon heeft een optie beltoon uitschakelen die automatisch het volume van de beltoon verlaagt als u de telefoon verplaatst of oppakt.
 1. Druk in het startscherm op en tik op Instellingen.
 2. Tik op Geluid.
 3. Selecteer of wis het keuzevakje Beltoon zachter bij oppakken telefoon.

Laat je telefoon luider overgaan met de Zakmodus

Om het missen van binnenkomende gesprekken te vermijden als uw telefoon in uw zak of tas zit, kunt u hem instellen zodat het volume langzaam luider wordt en de telefoon gaat trillen bij een binnenkomend gesprek. Als de telefoon niet in uw zak of tas zit, blijft hij op het gewone volume bellen.
 1. Druk in het startscherm op en tik op Instellingen.
 2. Tik op Geluid.
 3. Schakel het selectievakje Zakmodus in of uit.

Automatisch naar luidspreker schakelen

U kunt de luidspreker inschakelen door de telefoon om te keren.
 1. Druk in het startscherm op en tik op Instellingen.
 2. Tik op Geluid.
 3. Schakel het selectievakje Omkeren voor luidspreker in of uit.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
391
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-desire-s
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS