News feeds lezen

News feeds lezen

Blijf niet achter met de verhalen van gisteren. Gebruik de toepassing Nieuws om u te abonneren op nieuwsfeeds die het laatste nieuws, sport, top blogs enzovoort dekken. U kunt ook updates krijgen aan de hand van specifieke sleutelwoorden.

Abonneren op nieuwskanalen

Belangrijk: U moet zijn aangemeld bij een Google-account voordat u de toepassing Nieuwsgebruikt.
 1. Tik in het startscherm op > Nieuws.
 2. Tik in het tabblad Abonnementen op Feeds toevoegen.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Tik op een categorie zoals Blogs of Amusement om een keuze te maken uit populaire nieuwsfeeds.

  • Tik op Meer zoeken om naar een specifiek sleutelwoord of feed-URL te zoeken.

 4. Tik nadat u het kanaal of de kanalen hebt geselecteerd op Toevoegen.
Tip: Om nieuwsberichten van uw kanalen handmatig bij te werken, drukt u op en tikt u op Verversen.

Een sleutelwoord toevoegen

Zoek verhalen die u interesseren door een zoekwoord te typen. Verhalen met hetzelfde sleutelwoord worden bij elkaar gegroepeerd in het tabblad Sleutelwoorden.
 1. Tik in het startscherm op > Nieuws.
 2. Tik in het tabblad Mijn items op Sleutelwoorden > Sleutelwoorden toevoegen.
 3. Typ het sleutelwoord en tik op Toevoegen. Het nieuwe sleutelwoord verschijnt in het scherm Sleutelwoorden.
 4. Tik op het sleutelwoord om de verhalen met dat sleutelwoord weer te geven.

Een verhaal lezen

 1. Tik in het startscherm op > Nieuws.
 2. Tik in het tabblad Abonnementen op een kanaaal.
 3. Tik op een verhaal dat u wilt lezen. Tijdens het lezen van het verhaal kunt u:
  Tik op Aan
  Het verhaal als favoriet met een ster markeren.
  Deel een koppeling naar het verhaal met de beschikbare opties.
  Ga naar de webpagina waarop het verhaal is gepubliceerd.
  Naar het vorige of volgende verhaal in het kanaal gaan.
 4. Als u het hele verhaal wilt lezen, tikt u op Volledig artikel lezen. Het verhaal opent vervolgens in de webbrowser.

Instellingen voor het updateschema en de inhoud wijzigen

Druk in de toepassing Nieuws op > Instellingen en tik op een van de volgende opties:
Accounts en synchronisatie Beheer synchronisatieopties en algemene instellingen van Nieuws.
Updaten bij openen Werk de inhoud bij van de kanalen waarop u een abonnement hebt, telkens wanneer u de toepassing Nieuws opent.
Updateschema Kies een tijdinterval waarin de kanalen waarop u geabonneerd bent, moeten worden bijgewerkt. Selecteer Handmatig om de inhoud alleen te verversen wanneer het u uitkomt.
Nieuwsinhoud Kies hoe u standaard het nieuws wilt lezen: als samenvatting of als volledige webpagina.
Mobiele weergave If you’ve selected to view the news content as a web page article, choose to display web page articles optimized for mobile viewing.

Over de widget Nieuws

Gebruik de widget Nieuws om direct in het startscherm delen van verhalen te lezen waarop u zich hebt geabonneerd.
0 mensen vonden dit bruikbaar