Favoriete plaatsen als footprints vastleggen

Favoriete plaatsen als footprints vastleggen

Een footprint bestaat uit een foto van een locatie, zoals een restaurant, een toeristische attractie, enz., samen met een precieze gps-locatie en andere informatie over die locatie, zoals een straatadres en telefoonnummer.

De volgende keer dat u dezelfde plek wilt bezoeken, opent u gewoon de footprint. Daarna kunt u het telefoonnummer bellen of de locatie op de kaart bekijken.

Een locatie als footprint toevoegen

 1. Zoeken naar de bestemmingen waarheen u wilt gaan.
 2. Tik op Opslaan in Footprints.
 3. U kunt:
  • Tik op om een foto te nemen en deze als foto voor de footprint toe te voegen.
  • Tik op om de positie van de footprint op de kaart te verfijnen.
  • Tik op om een aantekening voor de footprint toe te voegen.
  • Tik op Categorieën selecteren en kies de juiste labels voor de locatie.
  • Druk op en tik op Stem opnemen om een gesproken notitie aan de footprint toe te voegen.
 4. Tik op Gereed.

Een footprint als thuislocatie instellen

Bewaar uw huisadres als footprint zodat dit gemakkelijker als bestemming is in te stellen.

 1. Open Locations terwijl u op uw thuislocatie bent en ga naar het tabblad Footprints.
 2. Tik op Opslaan in Footprints.
  Opmerking: Het weergegeven adres moet de huidige locatie zijn. Als het niet uw huisadres is, druk dan op en tik op Mijn locatie.
 3. Tik op Gereed.
 4. Tik op Mijn huis instellen, selecteer uw huisadres in de lijst en tik op Gereed.
Tip: Tik op als u uw huisadres wilt wijzigen.

Een Footprint opnieuw bezoeken

 1. Tik in het tabblad Footprints op een category.
 2. Tik op de Footprint die u opnieuw wilt bezoeken.
 3. Tik in de informatievelden voor een routebeschrijving, om de footprint de delen, om een opgeslagen telefoonnummer te bellen enzovoort.

Een Footprint bewerken of wissen

 1. Tik in het tabblad Footprints op een category.
 2. Houd de footprint die je wilt bewerken of verwijderen.
 3. Tik op Bewerken of Verwijderen in het optiemenu.

Uw footprints delen

 1. Maak een footprint.
 2. Tik in het tabblad Footprints op de footprint die u zojuist hebt gemaakt.
 3. Tik op Delen en kies hoe u de footprint wilt delen.

Meerdere footprints verwijderen

 1. Tik in het tabblad Footprints op een category.
 2. Druk op en tik op Verwijderen.
 3. Selecteer de berichten die u wilt wissen en tik op Verwijderen.

Uw footprints exporteren

Maak een back-up van de footprints door ze naar de opslagkaart te exporteren. U kunt geëxporteerde footprints ook in andere toepassingen openen zoals Google Earth op de pc.
 1. Tik in het tabblad Footprints op een category.
 2. Druk op en tik op Exporteren.
  Tip: Druk op en tik op Alle markeringen opheffen om de selectie voor alle footprints op te heffen.
Geëxporteerde footprints worden opgeslagen als .kmz-bestanden in de map Footprints op de geheugenkaart. Als u meerdere footprints tegelijk hebt geëxporteerd, worden ze samen in één .kmz-bestand opgeslagen.

Footprints importeren

Footprints terugzetten waarvan u op de geheugenkaart van de telefoon een back-up hebt gemaakt. Ook kunt u .kmz-bestanden importeren die u in andere toepassingen hebt opgeslagen, of u kunt een foto als footprint gebruiken.
 1. Druk in het tabblad Footprints op en tik op Importeren.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Tik om een foto te importeren op Foto's, ga naar de foto die u wilt importeren, en tik op de foto. Daarna kunt u informatie over de footprint toevoegen, zoals de locatie en categorie.
  • Om opgeslagen footprints of een ander .kmz-bestand van de geheugenkaart te importeren, tikt u op Gegevens Footprints waarna u op het bestand tikt dat u wilt importeren.
0 mensen vonden dit bruikbaar