Agenda-instellingen wijzigen

Agenda-instellingen wijzigen

U kunt de instellingen van Agenda aanpassen om aan te geven hoe deze gebeurtenissen moet weergeven en hoe u van komende gebeurtenissen op de hoogte wordt gebracht.
Druk in een willekeurige Agenda-weergave op en tik op Meer > Instellingen.om de instellingen voor de Agenda te openen.

Herinneringsinstellingen

Alle agenda's Selecteer dit keuzevakje om dezelfde instellingen voor herinneringen voor alle soorten agenda's te gebruiken. Als u dit keuzevakje wist, kunt u voor elke agenda eigen instellingen opgeven.
Alarmtonen en meldingen instellen Geef op dat een herinnering een alarm moet openen of u een melding sturen, of schakel meldingen van gebeurtenissen uit.
Standaard herinneringstijd Kies hoe lang voor een gebeurtenis u wilt worden gewaarschuwd.
Select ringtone (Beltoon selecteren) Selecteer een beltoon die moet klinken als u een herinnering ontvangt.
Trillen Kies of uw telefoon moet trillen als u een melding voor een gebeurtenis ontvangt.
Afgewezen gebeurtenissen verbergen Kies of u gebeurtenissen wilt verbergen of weergeven waarvoor u uitnodigingen hebt afgewezen.

Instellingen voor Agenda-weergave

Starten in Kies de standaardweergave die getoond moet worden bij het openen van de Agenda.
Dagweergaven Kies of u de dagweergave in de vorm van een lijst met gebeurtenissen of een lijst met tijden wilt tonen.
Eerste dag van de week Stel de weergaven Maand en Week in om op een zondag of een maandag te beginnen.
Weer opnemen Klik in dit keuzevakje als u weersinformatie in de lijst met gebeurtenissen in de dagweergave wilt zien.
Stad Als het weer is opgenomen, toont de weergave Dag standaard het weer van de huidige locatie. U kunt echter ook het weer in een andere stad laten weergeven.
0 mensen vonden dit bruikbaar