Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen

Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen

Als u ten minste één herinnering hebt ingesteld voor een gebeurtenis, wordt het pictogram voor een aankomende gebeurtenis weergegeven in het meldingengebied van de statusbalk.
  1. Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het Meldingenvenster te openen.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Tik op Wis om herinneringen voor gebeurtenissen en alle andere meldingen te verwijderen. Andere soorten meldingen zoals nieuwe berichten en gemiste gesprekken worden eveneens verwijderd.
    • Nadat u het Meldingenvenster hebt geopend, tikt u op de herinnering voor de gebeurtenis. Een lijst met alle herinneringen voor aankomende gebeurtenissen verschijnt. Tik op Alles uitstellen om alle herinneringen voor vijf minuten uit te stellen, of tik op Alles verwijderen om alle herinneringen voor gebeurtenissen te verwijderen.
    • Druk op om de herinneringen in behandeling te houden in het meldingengebied van de statusbalk.
0 mensen vonden dit bruikbaar