Geheugenkaart

Geheugenkaart

Gebruik de geheugenkaart voor opslag van foto's, video en muziek. You’ll find the storage card already inserted in your phone.

De geheugenkaart plaatsen

  1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
  2. Open de klep van het batterijvak.
  3. Plaats de geheugenkaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht en druk er op totdat deze vastklikt.

De geheugenkaart verwijderen

Belangrijk: Als uw telefoon is ingeschakeld, moet u de geheugenkaart eerst "‍ontkoppelen"‍ voordat u deze verwijdert, om te voorkomen dat u de bestanden op de kaart beschadigt.
  1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
  2. Open de klep van het batterijvak.
  3. Druk de geheugenkaart naar binnen om hem uit zijn sleuf te verwijderen.
  4. Trek de geheugenkaart uit de sleuf.

De geheugenkaart ontkoppelen

Als u uw geheugenkaart wilt formatteren, moet u deze eerst ontkoppelen.
  1. Druk in het startscherm op en tik op Instellingen.
  2. Schuif omlaag over het scherm en tik op SD-kaart en telefoongeheugen.
  3. Tik op SD-kaart ontkoppelen/uitwerpen.
0 mensen vonden dit bruikbaar