Batterij

Batterij

Uw telefoon gebruikt een rechthoekige batterij. Gebruik alleen originele batterijen en toebehoren die met uw telefoon zijn meegeleverd of door ons aanbevolen vervangingen.

Hoe lang de batterij meegaat voordat hij herladen moet worden, is afhankelijk van uw gebruik van de telefoon. Hieronder vallen de telefoonopties en toebehoren die u gebruikt (als u bijvoorbeeld de Bluetoothverbinding altijd ingeschakeld hebt, gebruikt dit meer energie). Lange telefoongesprekken en langdurig bezoek aan internet maken de batterij ook snel leeg. Let ook op de locatie: een zwak signaal van het mobiele netwerk en extreme temperaturen laten de batterij harder werken.

De batterij verwijderen

Belangrijk: Vergeet niet om direct nadat u de telefoon voor het eerst uit de doos hebt gehaald, de dunne film te verwijderen die rond de batterij in de telefoon is gewikkeld.
 1. Houd de telefoon stevig vast met de voorkant omlaag nadat u de telefoon hebt uitgeschakeld.
 2. Licht de klep van het batterijvak op met uw duim of een vinger in de kleine opening aan de linkerkant van de telefoon.
 3. Trek de batterij uit het batterijvak.

De batterij plaatsen

 1. Houd uw telefoon stevig vast met de voorkant omlaag gericht.
 2. Licht de klep van het batterijvak op met uw duim of een vinger in de kleine opening aan de linkerkant van de telefoon.
 3. Steek de batterij (eerst met de koperen contacten) in het batterijvak.
 4. Plaats het kapje terug waarmee u de batterij helemaal naar binnen drukt.
 5. Druk alle kanten van het kapje omlaag om het op zijn plaats te klikken.
Belangrijk: De Bluetooth- en Wi-Fi-antennes van de telefoon bevinden zich onder de klep van het batterijvak. We raden aan om de klep van het batterijvak stevig op de telefoon vast te zetten voor een krachtiger Bluetooth- of Wi-Fi-verbinding.

De batterij opladen

De batterij is bij verzending gedeeltelijk geladen. Plaats de batterij en laad deze op voordat u uw telefoon gaat gebruiken. Sommige batterijen werken het beste nadat ze een aantal keren volledig zijn opgeladen/ontladen.
Opmerking: Stop met het opladen van de batterij wanneer deze oververhit raakt.
Belangrijk:
 • U moet alleen de meegeleverde lichtnetadapter en USB-kabel gebruiken om de batterij van de telefoon op te laden.
 • Verwijder de batterij niet uit de telefoon terwijl u het oplaadt met de wisselstroomadapter of de auto-adapter.
 1. Sluit de voedingsadapter aan op de USB-aansluiting van de telefoon.
 2. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.
Tijdens het laden van de batterij is het meldings-LED rood. Het lampje wordt groen als de telefoon volledig is geladen.

Als u de batterij oplaadt terwijl de telefoon is ingeschakeld, wordt een oplaadpictogram in de statusbalk van de telefoon weergegeven. Nadat de batterij volledig is geladen, verandert het pictogram voor het laden in een pictogram voor een volledig geladen batterij .

0 mensen vonden dit bruikbaar