Instellingen & Services
Gegevens ontvangen met Bluetooth
Instellingen & Services

Gegevens ontvangen met Bluetooth

Uw telefoon kan met Bluetooth een groot aantal bestandstypen ontvangen, zoals foto's, muziek, en documenten zoals PDF's.
Om met Bluetooth bestanden te ontvangen, moet de telefoon een microSD-kaart bevatten.
De eerste keer dat u informatie uitwisselt tussen uw telefoon en een ander apparaat, moet u een code invoeren of bevestigen. Daarna zijn uw telefoon en het andere apparaat gekoppeld en hoeft u voortaan geen code meer in te voeren om informatie uit te wisselen.
 1. Druk in het startscherm op MENU en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken.
 2. Tik op Bluetooth-instellingen.
 3. Als het keuzevakje Bluetooth niet is geselecteerd, moet u dit selecteren om Bluetooth in te schakelen.
 4. Tik in het keuzevakje Zichtbaar.
 5. Zend vanaf het verzendende apparaat een of meer bestanden naar uw telefoon. Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het verzenden van informatie via Bluetooth.
 6. Als daarom gevraagd wordt, accepteert u de verbindingsaanvraag op uw telefoon en op het ontvangende apparaat.

  Geef ook dezelfde code op zowel uw telefoon als het andere apparaat op, of bevestig de automatisch gegenereerde code.

  Op uw telefoon verschijnt een aanvraag voor Bluetooth-verificatie.
 7. Als u in de toekomst automatisch bestanden wilt ontvangen van het zendende apparaat, selecteert u het keuzevakje Altijd.
 8. Tik op Accepteren of op OK.
 9. Als uw telefoon een bericht ontvangt over een aanvraag voor bestandsoverdracht, schuift u omlaag in het meldingenscherm en tikt u op Accepteren.
 10. Nadat een bestand is overgebracht, verschijnt een melding. Om het bestand direct te openen, schuift u omlaag over het meldingenvenster en tikt u op het betreffende bericht.

  Als u een ontvangen bestand opent, is wat daarna gebeurt van het bestandstype afhankelijk:

  • Mediabestanden en documenten worden gewoonlijk rechtstreeks in een compatibele toepassing geopend. Als u bijvoorbeeld een muzieknummer opent, wordt dit in de toepassing Muziek afgespeeld.
  • Selecteer voor een vCalendar-bestand in welke agenda u de gebeurtenis wilt opslaan en tik op Importeren. De vCalendar wordt aan de gebeurtenissen in uw Agenda toegevoegd.
  • Als uw geheugenkaart meerdere vCard-contactbestanden bevat, kunt u kiezen om er een, meerdere, of alle contacten naar uw lijst met contactpersonen te importeren.

De map Bluetooth ontvangen aan het startscherm toevoegen

U kunt een map aan het startscherm toevoegen dat alle bestanden toont welke u met Bluetooth hebt ontvangen.

 1. Tik in het startscherm op .
 2. Tik in het scherm Personaliseren op Map > Bluetooth ontvangen.
 3. Houd het pictogram voor de map Bluetooth ontvangen ingedrukt en sleep dit naar de gewenste positie in het startscherm.
Tik op het pictogram van de map om de inhoud te bekijken. Tik op de naam van een bestand om dit te openen.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
324
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-desire-hd
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS