Krabbelen

Krabbelen

Wil je een pagina maken voor je digitale plakboek of interessante foto's maken om op je blog of sociale netwerk te delen? Met kant-en-klare sjablonen in Krabbelen kun je artistiek worden en foto's, tekst en illustraties in een notitie combineren. Je notitie kan zelfs leven bevatten als je een animated gif toevoegt. Je kunt ook nieuwe HTC Zoe-foto's toevoegen.

Is je vriend bijna jarig? Maak een wenskaart en koppel deze aan de verjaardag van je vriend in Agenda. Als je een herinnering ontvangt, kun je je felicitaties met een paar tikken verzenden.

Je kunt ook belangrijke zaken doen zoals een lijst maken of een budget bijhouden.

Een notitie schrijven

 1. Open de app Krabbelen.
 2. Kies een sjabloon als daarom wordt gevraagd. Of tik op .
 3. Typ in het vak Titeltekst hier een titel voor de notitie.
 4. Gebruik het bewerkgereedschap voor tekstinvoer, tekenen, geluid opnemen enzovoort.
 5. Voeg afbeeldingen in zoals foto's en illustraties. Zie Foto's en illustraties invoegen in een notitie.
 6. Houd een afbeelding vast dat je wilt verplaatsen, waarvan je de afmetingen wilt veranderen of die je wilt verwijderen. Je kunt een afbeelding ook draaien met twee vingers.
 7. Tik op voor andere opties, zoals de sjabloon wijzigen, de notitie aan een gebeurtenis koppelen, enzovoort.
 8. Tik op om de notitie op te slaan.

Foto's en illustraties invoegen in een notitie

Tijdens het bekijken van een notitie kun je:
 • Op tikken om een foto te nemen, of op > Invoegen tikken om een foto uit de Galerij te kiezen.
 • Tik op om te tekenen of tik op om tekst te schrijven. Je kunt de peneigenschappen wijzigen.
 • Tik op om een sticker in te voegen.
 • Om een miniatuur van een webpagina in te voegen, tik je op > Webinhoud. Ga in de app Internet naar de webpagina en tik op > Delen > Krabbelen.

Een illustratie en stickers invoegen in een notitie

Breng ideeën duidelijker over door illustraties, stickers (ook wel emojis genoemd) en interessante visuals in de notitie op te nemen.
 1. Open een notitie in de app Krabbelen.
 2. Tik op en kies een penstreek, kleur en dikte. Je kunt belangrijke onderdelen markeren of omkaderen en afbeeldingen tekenen.
 3. Tik op en kies een kleur en dikte, en teken afbeeldingen of schrijf tekst. De tekening wordt op de plek van de aanwijzer ingevoegd en is even groot als de omringende tekst.
 4. Tik op en selecteer een sticker.
 5. Tik en houd een tekening of sticker vast die je wilt verplaatsen, waarvan je de afmetingen wilt veranderen of die je wilt verwijderen. Je kunt een afbeelding ook draaien met twee vingers.

Een notitie maken voor een fotoblog

Denk je dat je verhaal het beste wordt overgebracht met foto's? Groepeer foto's in een notitie en deel ze op je fotoblog of op een sociaal netwerk.

Je kunt je notitie interessanter maken door fotocollages, stickers enzovoort op te nemen. Je kunt ook nieuwe HTC Zoe-foto's toevoegen.

Belangrijk: Bij het invoegen van een collage moet je de foto's eerst groeperen in dezelfde gebeurtenis of album in Galerij.
 1. Open de app Krabbelen.
 2. Tik op en kies de sjabloon voor de fotoblog.
 3. Tik op om een foto te maken of selecteer foto's in Galerij en groepeer ze tot een collage.
 4. Houd de collage ingedrukt bij het invoegen en selecteer een indeling. Je kunt ook:
  • Houd een foto ingedrukt en sleep hem binnen de lijst rond om het onderwerp in het midden van de lijst te plaatsen.
  • Houd een foto ingedrukt en sleep hem over een andere heen om de volgorde te wijzigen.
  • Schuif twee vingers uit elkaar om op een foto in te zoomen, of schuif twee vingers naar elkaar toe om uit te zoomen.
  • Tik op een andere indeling om de huidige indeling te wijzigen.
 5. Tik op het gebied boven de datum en gebruik het bewerkgereedschap om tekst en afbeeldingen in te voegen.
 6. Tik op de links om een volgende pagina toe te voegen.
 7. Tik op om de notitie op te slaan.
Opmerking:
 • Om een pagina te verwijderen, houd je een collage of foto ingedrukt en tik je op Verwijderen.
 • Als je de notitie als afbeelding deelt, worden alle pagina's opgenomen in een .JPG-bestand.

Notities groeperen in een notitieblok

 1. Open de app Krabbelen.
 2. Tik op > Groep.
 3. Selecteer de notities die je wilt groeperen en tik op Groep.
 4. Tik op OK.
 5. Typ de naam voor een notitieblok en tik op OK.

  Het aantal notities in een notitieblok wordt naast de naam van het notitieblok weergegeven op het tabblad Notitieblokken.

Tik op > Verplaatsen naar om notities naar een bestaand notitieblok te verplaatsen. Selecteer de notities die je wilt groeperen en selecteer vervolgens het notitieblok.

Om een nieuw notitieblok te maken, veeg je naar de tab Notitieblok, tik op en typ de naam voor het notitieblok.

Een notitie delen

Tik op als een notitie geopend is en kies hoe je de notitie wilt delen.
Bijlage Voeg een bestand toe aan een notitie. De ontvanger heeft een HTC-telefoon met de app Krabbelen nodig om de notitie te openen en te bewerken.
Hyperlink Sla de notitie op met de Google Drive online opslagdienst en stuur een koppeling. De ontvanger kan de notitie bekijken in een webbrowser of bewerken in de app Krabbelen. Als de notitie animated gifs bevat, kan de ontvanger ze bewegend zien in een webbrowser. HTC Zoe-foto's bewegen eveneens.
Afbeelding Voeg de notitie in als .JPG-bestand. Deel deze via e-mail of op een sociaal netwerk. Als de notitie een animated gif bevat, wordt alleen het eerste beeld van de video gedeeld. Dit geldt eveneens voor notities met HTC Zoe-foto's.
Platte tekst Extraheer de tekst in een notitie en bewerk deze voordat je hem deelt.
Tip: Je kunt notities ook delen als meerdere afbeeldingbestanden. Tik in het hoofdscherm van Krabbelen op > Delen > Afbeelding en selecteer de notities en notitieblokken die je wilt delen.
0 mensen vonden dit bruikbaar