Naar een locatie zoeken

Naar een locatie zoeken

Je kunt in Google Maps naar een locatie zoeken, zoals een adres of type bedrijf of vestiging (bijvoorbeeld musea).

  1. Open de app Kaarten.
  2. Tik in het zoekvak en typ de plaats waarnaar je wilt zoeken.
  3. Tik op de Enter-toets op het toetsenbord of tik op een voorgesteld zoekelement. De eerste locatie in het zoekresultaat wordt weergegeven met een plaatsmarkering en het infoblad onderin het scherm. Alle andere zoekresultaten worden aangeduid door een rode punt of een pictogram Slimme kaart.
  4. Als er meer dan één zoekresultaat is, tik je op om de lijst met zoekresultaten te openen.
  5. Tik op het infoblad voor het adres, richtingaanwijzingen, de locatie in Street View bekijken indien beschikbaar, enzovoort.
  6. Geef naar links of rechts over het infoblad om naar de volgende of vorige locatie in de zoekresultaten te gaan.
Veeg omlaag over het infoblad (als dit is uitgevouwen) en tik op om de kaart te wissen en een andere locatie te zoeken.
0 mensen vonden dit bruikbaar