Widget-vensters toevoegen, verwijderen, of rangschikken.

Widget-vensters toevoegen, verwijderen, of rangschikken.

Belangrijk:
  • Je kunt geen nieuw widget-venster toevoegen als je het maximum al bereikt hebt.
  • Als het venster Feeds niet verborgen is, verschijnt dit altijd als het eerste venster. Je kunt geen widgets-venster invoegen voor het venster Feeds.
  1. Schuif op het deelvenster Feeds of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
  2. Om een nieuw widget-venster in te voegen, veeg je naar links over de miniaturen op het beginscherm tot je de laatste miniatuur bereikt, waarna je op tikt.
  3. Om een widget-venster te verwijderen, houd je het ingedrukt en sleep je het naar .
  4. Om een widget-venster te verplaatsen, houd je de miniatuur daarvan ingedrukt en sleep je deze naar de gewenste positie.
0 mensen vonden dit bruikbaar