Uw HTC ChaCha beschermen met een schermvergrendelpatroon, PIN-code of wachtwoord

Uw HTC ChaCha beschermen met een schermvergrendelpatroon, PIN-code of wachtwoord

Bescherm uw persoonlijke informatie en voorkom dat anderen uw HTC ChaCha zonder uw toestemming gebruiken door een wachtwoord, een PIN-code of een vergrendelpatroon in te stellen.

Het wachtwoord wordt elke keer gevraagd als u uw HTC ChaCha inschakelt of als deze gedurende een bepaalde periode niets heeft gedaan.

 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen > Beveiliging.
 2. Tik op Schermvergrendeling instellen.
 3. Selecteer een van de volgende onderdelen:
  Geen Schakel de eerder gemaakte schermvergrendeling uit.
  Patroon Stel een patroon voor schermvergrendeling in door de aanwijzingen op het scherm te volgen.
  PIN-code Leg een numeriek wachtwoord vast van minimaal vier cijfers.
  Wachtwoord Leg een alfanumeriek wachtwoord vast.
 4. Tik in het scherm Beveiliging op Telefoon vergrendelen na en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.
  Tip: U kunt ook Zichtbaar patroon gebruiken of Zichtbare wachtwoorden in het scherm Beveiliging uitschakelen als u niet wilt dat uw schermpatroon wordt weergegeven terwijl u dat op het scherm tekent.

De schermvergrendeling wijzigen

 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen > Beveiliging.
 2. Tik op Schermvergrendeling wijzigen.
 3. Voer de huidige schermvergrendeling in om te bevestigen dat u deze wilt wijzigen.
 4. Selecteer een ander type schermvergrendeling en voer het nieuwe patroon, PIN-code of wachtwoord in. Of tik op Geen als u geen schermvergrendeling wilt gebruiken.

Het vergrendelpatroon vergeten?

Als je het vergrendelpatroon niet meer weet, kun je tot vijf maal proberen om de HTC ChaCha te ontgrendelen.

Als dat mislukt, kun je de HTC ChaCha ontgrendelen door de gebruikersnaam en het wachtwoord van je Google-account te typen.

 1. Voer het vergrendelpatroon in op het ontgrendelscherm.
 2. Tik na de vijfde poging en de vraag om 30 seconden te wachten op OK.
 3. Als het beeldscherm uitschakelt, druk je op de knop AAN/UIT om het weer in te schakelen, waarna je het scherm ontgrendelt.
 4. Klik op de knop Patroon vergeten? wanneer deze verschijnt.
 5. Typ je Google-gebruikersnaam en wachtwoord en tik op Aanmelden. Je wordt vervolgens gevraagd om een nieuw vergrendelpatroon te maken. Als je dat niet meer wilt, tik je op Annuleren.
0 mensen vonden dit bruikbaar