Gegevens ontvangen met Bluetooth

Gegevens ontvangen met Bluetooth

Op de HTC ChaCha kunt u verschillende soorten bestanden ontvangen via Bluetooth, waaronder foto's, muziek, en documenten zoals PDFs.
 1. Druk in het beginscherm op en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken.
 2. Tik op Bluetooth-instellingen.
 3. Als het keuzevakje Bluetooth niet is geselecteerd, moet u dit selecteren om Bluetooth in te schakelen.
 4. Tik in het keuzevakje Identificeerbaar.
 5. Verzend een of meer bestanden naar de HTC ChaCha. Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het verzenden van informatie via Bluetooth.
 6. Als daarom gevraagd wordt, accepteert u de verbindingsaanvraag op uw HTC ChaCha en op het ontvangende apparaat. Voer ook dezelfde code in of bevestig op beide apparaten de automatisch gegenereerde code.

  Een Bluetooth verificatieaanfraag verschijnt.

 7. Als u in de toekomst automatisch bestanden wilt ontvangen van het zendende apparaat, selecteert u het keuzevakje Altijd.
 8. Tik op Accepteren of op OK.
 9. Als uw HTC ChaCha een bericht ontvangt over een aanvraag voor bestandsoverdracht, schuift u omlaag in het meldingenscherm en tikt u op Accepteren.
 10. Nadat een bestand is overgebracht, verschijnt een melding. Om het bestand direct te openen, schuift u omlaag over het meldingenvenster en tikt u op het betreffende bericht.

Als u een ontvangen bestand opent, is wat daarna gebeurt van het bestandstype afhankelijk:

 • Mediabestanden en documenten worden gewoonlijk rechtstreeks in een compatibele toepassing geopend. Als u bijvoorbeeld een muzieknummer opent, wordt dit in de toepassing Muziek afgespeeld.
 • Selecteer voor een vCalendar-bestand in welke agenda u de gebeurtenis wilt opslaan en tik op Importeren. De vCalendar wordt aan de gebeurtenissen in uw Agenda toegevoegd.
 • Voor een vCard-bestand met contactgegevens kunt u kiezen om er een, meerdere of alle naar uw lijst met contactpersonen te importeren.

De map Bluetooth ontvangen aan het beginscherm toevoegen

U kunt een map aan het beginscherm toevoegen dat alle bestanden toont welke u met Bluetooth hebt ontvangen.

 1. Tik in het beginscherm op > Onderdelen toevoegen aan begin.
 2. Tik op Map > Bluetooth ontvangen.
 3. Houd het pictogram voor de map Bluetooth ontvangen ingedrukt en sleep dit naar de gewenste positie in het beginscherm.
Tik op het pictogram van de map om de inhoud te bekijken. Tik op de naam van een bestand om dit te openen.
0 mensen vonden dit bruikbaar