Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of de verbinding verbreken

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of de verbinding verbreken

De verbinding met een Bluetooth-apparaat verbreken

  1. Druk in het beginscherm op en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken.
  2. Tik op Bluetooth-instellingen.
  3. Houdt in het vak Bluetooth-apparaten het apparaat ingedrukt waarmee u de verbinding wilt verbreken.
  4. Tik op Verbinding verbreken.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

U kunt uw HTC ChaCha zijn koppelingsinformatie voor een ander Bluetooth-apparaat laten vergeten. Mogelijk moet u daarna weer een wachtwoord invoern of bevestigen als u opnieuw verbinding wilt maken.
  1. Druk in het beginscherm op en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken.
  2. Tik op Bluetooth-instellingen.
  3. Houdt in het vak Bluetooth-apparaten het apparaat ingedrukt waarmee u de koppeling wilt opheffen.
  4. Tik op Verbinding verbreken en koppeling opheffen of tik op Koppeling ongedaan maken of tik op als het Bluetooth-apparaat op dit moment niet met de HTC ChaCha is verbonden.
0 mensen vonden dit bruikbaar