Instellingen & Services
Wi-Fi
Instellingen & Services

Wi-Fi

Om Wi-Fi op uw toestel te gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "‍hotspot"‍. De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi signaal verschilt afhankelijk van de objecten, zoals gebouwen of een muur tussen kamers waar het Wi-Fi signaal doorheen moet.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk

 1. Druk in het beginscherm op en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken.
 2. Schakel het selectievakje Wi-Fi in om Wi-Fi in te schakelen. De HTC ChaCha scant vervolgens naar beschikbare draadloze netwerken.
 3. Tik op Wi-Fi-instellingen. De netwerknamen en beveiligingsinstellingen van de gevonden Wi-Fi-netwerken worden in het deel Wi-Fi-netwerken getoond.
 4. Als het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken niet in de lijst met gedetecteerde netwerken staat, schuift u omlaag en tikt u op Wifi-netwerk toevoegen. Voer de instellingen van het draadloze netwerk in en tik op Opslaan.
 5. Tik op het gewenste Wi-Fi-netwerk om daar verbinding mee te maken. Wanneer u een open (niet-beveiligd) netwerk selecteert, wordt u automatisch verbonden met het netwerk.
 6. Als u een netwerk selecteerd dat met WEP is beveiligd, typt u de WEP (beveiligings)-sleutel en tikt u op Verbinding maken.

Wanneer uw HTC ChaCha verbinding heeft met een draadloos netwerk, wordt het Wi-Fi-pictogram weergegeven in de statusbalk en ziet u de signaalsterkte (aantal verlichte balken).

De volgende keer dat uw HTC ChaCha verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk dat u eerder hebt gebruikt, wordt u niet meer gevraagd om de sleutel of andere beveiligingsgegevens in te voeren, behalve wanneer u de fabrieksinstellingen van de HTC ChaCha terugzet.

Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk met EAP-TLS beveiliging

U moet mogelijk een netwerkcertificaat (*.p12) op uw HTC ChaCha installeren voodat u verbinding kunt maken met een Wi-Fi netwerk met het EAP-TLS verificatieprotocol.
 1. Sla het certificaat op in de basismap van de geheugenkaart.
 2. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen > Beveiliging.
 3. Tik op Installeren van SD-kaart.
 4. Selecteer het netwerkcertificaat dat nodig is om het EAP-TLS-netwerk te bereiken.
 5. Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk.

De status van draadloze netwerken controleren

 1. Druk in het beginscherm op en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken.
 2. Tik in het scherm Draadloos en netwerken op Wi-Fi-instellingen en vervolgens op het draadloze netwerk waarmee de HTC ChaCha is verbonden.
Een bericht verschijnt met de naam van het Wi-Fi netwerk, de status, snelheid, signaalsterkte enzovoort.
Opmerking: Als u de instellingen voor dit netwerk wilt verwijderen, tikt u in dit vak op Vergeten. Alls u opnieuw verbinding wilt maken met een draadloos netwerk dat u hebt verwijderd, moet u het opnieuw selecteren in de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken. Als het een beveiligd draadloos netwerk is, moet u de aanmeldgegevens voor het draadloze netwerk nogmaals invoeren.

Verbinding maken met een ander Wi-Fi-netwerk

 1. Druk in het beginscherm op en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken.
 2. Tik op Wi-Fi-instellingen. Gedetecteerde draadloze netwerken worden in de sectie Wi-Fi netwerken getoond.
 3. Als u handmatig wilt scannen naar beschikbare draadloze netwerken, drukt u in het scherm Wi-Fi op en tikt u op Scannen.
 4. Tik op een Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
394
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-chacha
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS
topic_tag-connections_internet-wifi