Instellingen & Services
Over het toetsenbord
Instellingen & Services

Over het toetsenbord

Behalve dat u makkelijk kunt bellen met het numerieke toetsenblok, kunt u tekst, getallen en symbolen invoeren met het hardware-toetsenbord. De invoermodus die u op dit ogenblik gebruikt, wordt in de statusbalk weergegeven.

De toetsen van het toetsenbord gebruiken

Druk op deze toetsen om hoofdletters, getallen, speciale tekens, en symbolen in te voeren, en om de Camera app te openen of berichten te sturen:

Shift-toets

 • Druk deze eenmaal in en druk op een lettertoets om die letter als hoofdletter te typen.
 • Druk tweemaal om de toets te vergrendelen zodat u een reeks hoofdletters kunt typen. De aanwijzer verandert als u de Shift-toets vergrendelt: .

  Druk nogmaals op om de toets te ontgrendelen.

Functie-toets

 • Druk hier eenmaal op om het teken te typen dat naast de letter of leestekentoets is afgebeeld. Om bijvoorbeeld het dollarteken ($) te typen, drukt u op waarna u op de toets U drukt.
 • Druk tweemaal om de toets te vergrendelen zodat u een reeks cijfers en tekens kunt typen. De aanwijzer verandert als u de Functietoets vergrendelt. .

  Druk nogmaals op om de Functietoets te ontgrendelen.

 • Druk op en vervolgens op om een andere toetsenbordtaal te selecteren en naar de instellingen van het hardwaretoetsenbord te gaan.
 • Druk om de Camera app te openen op en vervolgens op .
 • Om een e-mail bericht of een SMS te sturen, Friend Stream of Facebook chat te openen, drukt u op en vervolgens op .

Symbool-toets

Druk hier op om het symboolvenster te openen en een symbool of bijzonder teken in de tekst in te voegen.

Pijl toetsen

Druk op de Pijltoetsen om de aanwijzer te verplaatsen.

Verwante onderwerpen
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
394
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-chacha
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS