Een gebeurtenis maken

Een gebeurtenis maken

U kunt gebeurtenissen maken die met uw Google-agenda synchroniseren, de agenda van Outlook op uw computer, of met de agenda van Exchange ActiveSync, evenals evenementen die alleen op de HTC ChaCha verschijnen.
 1. Tik in het beginscherm op > Agenda.
 2. Tik in een nieuwe weergave Agendaop Nieuwe gebeurtenis.
 3. Als u met meer dan één agenda werkt, selecteert u de agenda waarin u de gebeurtenis wilt opslaan.
  • Selecteer uw Google Account om een gebeurtenis voor de Google Agenda te maken. Als u op het web meerdere Google-agenda's hebt, moet u selecteren aan welke u de gebeurtenis wilt toevoegen.
  • Selecteer PC Sync om evenementen in de agenda op uw HTC ChaCha te maken. U kunt ze synchroniseren met de Outlook Agenda op uw computer via HTC Sync.
  • Selecteer een Exchange ActiveSync-account om een gebeurtenis voor de Exchange ActiveSync-agenda te maken.
 4. Geef de gebeurtenis een naam.
 5. Ga als volgt te werk om de datum en tijd van de gebeurtenis in te stellen:
  • Als voor de gebeurtenis een tijdsperiode bestaat, tikt u op Van en Tot bij de datum en tijd om deze in te stellen.
  • Als het een gebeurtenis voor een gehele dag betreft, zoals een verjaardag, stelt u de datum Van en Tot in waarna u in het keuzevak De hele dag klikt.
 6. Typ de locatie en een beschrijving voor de gebeurtenis.
 7. Stel de tijd voor een herinnering in.
  Tip: U kunt in de gebeurtenis voor Google Agenda nog een tijd voor een herinnering instellen. Druk op en tik op Herinnering toevoegen.
 8. Als de gebeurtenis regelmatig plaatsvindt, tikt u in het keuzevakje Herhaald en kiest u hoe vaak de gebeurtenis plaatsvindt.
 9. Tik op Opslaan.

Gasten uitnodigen voor een gebeurtenis (alleen Google-agenda)

Nadat u gasten voor een gebeurtenis hebt uitgenodigd, wordt via uw Google-account een uitnodiging verzonden.
Als u gasten voor een gebeurtenis wilt uitnodigen, moet u het evenement in uw Google Agenda maken.
 1. Open Agenda en maak een nieuwe gebeurtenis. Tik in het veld Agenda en selecteer uw Google-account (of een van uw andere Google Agenda's).
 2. Voeg details over de gebeurtenis toe, zoals datum en tijd, locatie enzovoort.
 3. Typ in het veld Aan de e-mailadressen van iedereen die u wilt uitnodigen voor de gebeurtenis. Scheid meerdere e-mailadressen met komma's ( , ). Als de mensen aan wie u uitnodigingen stuurt Google Agenda gebruiken, ontvangen ze de uitnodiging in Agenda en via e-mail.
 4. Tik op Opslaan om de gebeurtenis aan uw Google Agenda toe te voegen.

Een vergaderverzoek verzenden met Agenda (alleen Exchange ActiveSync)

Als op uw HTC ChaCha een Exchange ActiveSync-account is ingesteld, kunt u Agenda gebruiken om een afspraak te maken en een e-mail met een vergaderverzoek aan de mensen te sturen die u wilt uitnodigen.
 1. Open Agenda en maak een nieuwe gebeurtenis. Tik in het veld Agenda en selecteer uw Exchange ActiveSync-account.
 2. Voeg details over de gebeurtenis toe, zoals datum en tijd, locatie enzovoort.
 3. Druk op en tik op Uitnodiging voor afspraak.
 4. Tik op en kies de deelnemers in uw contacten of in het bedrijfsadresboek.
 5. Schrijf het bericht en tik op Verzenden.
0 mensen vonden dit bruikbaar