Conversaties beheren

Conversaties beheren

Een bericht tegen verwijderen beschermen

U kunt een bericht vergrendelen zodat het niet wordt verwijderd, zelfs al u de andere berichten in de conversatie verwijdert.

 1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
 2. Tik op het bericht dat u wilt vergrendelen.
 3. Tik op Bericht vergrendelen in het optiemenu. De voortgang van het verzenden wordt rechts van het bericht aangegeven .

Een bericht naar uw SIM-kaart kopiëren.

 1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
 2. Houd een bericht ingedrukt en tik op Naar SIM kopiëren. Rechts van het bericht wordt een SIM-kaartpictogram weergegeven.

Een enkel bericht verwijderen

 1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
 2. Tik op het bericht dat u wilt wissen.
 3. Tik als het bericht is vergrendeld op Bericht ontgrendelen in het optiemenu en daarna tikt u op het bericht om het optiemenu opnieuw te openen.
 4. Tik op Bericht verwijderen in het optiemenu.
 5. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tikt u op OK.

Meerdere berichten binnen een conversatie verwijderen

 1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
 2. Druk op en tik op Verwijderen (of op Meer > Verwijderen).
 3. Tik op Verwijderen op selectie.
  Tip: U kunt ook op Verwijderen op telefoonnummer klikken als de contact meerdere telefoonnummers heeft gebruikt binnen de comversatie en u de berichten wilt verwijderen die vanaf een bepaald nummer zijn verzonden.
 4. Selecteer de berichten die u wilt wissen en tik op Verwijderen.

Een conversatie verwijderen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Houd op het scherm Alle berichten een contact (of telefoonnummer) ingedrukt waarvan u de berichten wilt verwijderen, en tik op Verwijderen.
  • U kunt ook op drukken terwijl u de uitwisseling in een conversatie bekijkt en op Verwijderen > Thread verwijderen (of Meer > Verwijderen > Thread verwijderen) drukken.

   Eventuele vergrendelde berichten in de reeks worden niet verwijderd, behalve wanneer u in het keuzevakje Vergrendelde berichten verwijderen klikt.

 2. Wanneer wordt gevraagd of u de gehele reeks wilt verwijderen, tikt u op OK.

Meerdere conversaties verwijderen

 1. Druk in het scherm Alle berichten op en tik op Verwijderen.
 2. Selecteer de berichtenreeksen die u wilt verwijderen.
 3. Tik op Verwijderen. Eventuele vergrendelde berichten worden niet verwijderd.
0 mensen vonden dit bruikbaar